Nasze osiągnięcia

Sieci wodociągowe:

 • wykonanie magistrali wodociągowej z rur sferoidalnych o średnicy 400mm, długości 4500 mb: Złote Łany - Mikuszowice w Bielsku-Białej
 • wykonanie magistrali wodociągowej z rur PE o średnicy 400mm, długości 2200 mb: Kęty
 • wymiana wodociągu z rur sferoidalnych o średnicy 150/200mm, długości 2500 mb: Szczyrk
 • wykonanie magistrali wodociągowej z rur PVC o średnicy 315mm, długości 2500 mb: Bielsko - Jaworze
 • wymiana wodociągów z rur PE, PVC, żeliwa sferoidalnego o średnicach od 40mm do 300mm na terenie miasta Bielska-Białej, rocznie ok. 10 000mb
 • usuwanie awarii oraz włączenia do sieci miejskiej AQUA S.A.
 • przebudowa odcinków obiektów i magistrali o średnicy 1200/800/600mm w Bielsku-Białej


Sieci kanalizacyjne:

 • wykonanie kanalizacji z rur betonowych o średnicy 800mm, długości 2100 mb: Wapienica - miejska czyszczalnia
 • wykonanie kanalizacji z rur PVC o średnicy 600mm, długości 1700mb: os. Lipnickie w Bielsku-Białej
 • wykonanie kanalizacji z rur PVC o średnicy 500/300mm, długości 560mb: Bielska Dzianina
 • wykonanie kanalizacji z rur żeliwnych o średnicy 400mm, długości 1100 mb: Jaworze - Bielsko Biała
 • wykonanie kanalizacji z rur PE HD o średnicy 800mm, długości 700 mb: Bielsko-Biała ul. Żywiecka
 • układanie kanalizacji z powyższych materiałów w średnicach 200mm na terenie miasta Bielska-Białej rocznie ok. 4 000 m
 • usuwanie awarii oraz włączeń do sieci miejskiej AQUA S.A.
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim
o długości 42 000,00 mb
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w Bielsku-Białej o długości 98 703,45 mb
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Czechowicach-Dziedzicach o długości 35 600,00 mb

Zobacz film o Aqua-System

Nowe usługi Aqua-System