Technologia bezwykopowa

Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa zewnętrznych sieci uzbrojenia terenu w technologii bezwykopowej.
Wykonujemy przewierty i przeciski sterowane dla sieci:

 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych
 • gazowych
 • telekomunikacyjnych
 • energetycznych
Posiadane przez nas urządzenia wiertnicze i przeciskowe pozwalają na bezwykopową instalację rur PE oraz stalowych w zakresie średnic do Ø400mm, długości do 200m (w jednym odcinku).

Zalety stosowanych technologii:
 • zapewniają skrócenie czasu robót,
 • eliminują zniszczenia środowiska naturalnego,
 • minimalizują roboty ziemne,
 • uniezależniają pracę od warunków pogodowych,
 • ograniczają uciążliwość prac dla mieszkańców,
 • redukują odszkodowania dla właścicieli gruntów, sklepów, warsztatów itp. za straty wynikłe z ograniczenia dostępu do nich
Proponowane technologie są niezastąpione przy:
 • budowie rurociągów w terenie zabudowanym (pod chodnikami, jezdniami oraz innymi obiektami),
 • pokonywaniu przeszkód terenowych (kanałów, rzek, cieków)

Budowa wodociągu z rur PE wiertnicą JT 8/60 firmy Ditch-Witch

Przejście wodociągiem z rur PE Dz 63mm pod torami w ul.Listopadowej w Bielsku-Białej

Zobacz film o Aqua-System

Nowe usługi Aqua-System