Technologia tradycyjna

Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej.

Budowa wodociągu z rur PE Dz 800mm przy ul.Warszawskiej w Bielsku-Białej

Budowa kanalizacji z rur PE Spiro Dz 800mm przy ul.Michałowicza w Bielsku-Białej

Zobacz film o Aqua-System

Nowe usługi Aqua-System